profile-image

شهید جواد تقی زاده بیرگانی

  • تاریخ ولادت: 4 تير 1337
  • تاریخ شهادت: 2 خرداد 1360
  • محل شهادت: ثبت نشده
  • نوع شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحمیلی

شهید جواد تقی زاده بیرگانی