profile-image

شهید ابراهیم قاسمی شرودانی

  • تاریخ ولادت: 2 تير 1341
  • تاریخ شهادت: 9 تير 1360
  • محل شهادت: ثبت نشده
  • نوع شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحمیلی

شهید ابراهیم قاسمی شرودانی